• :: Programs free download » โปรแกรมพจนานุกรม » LEXiTRON โปรแกรมพจนานุกรม
    LEXiTRON โปรแกรมพจนานุกรม
         รายการนี้เป็นเรายการแนะนำอย่างเดียว จะว่าไปแล้วทุกรายการเป็นการแนะนำ ทางเราพยายามแนะนำโปรแกรมดี มีคุณภาพ น่าใช้งาน น่าจะมีไว้ประจำเครื่อง ครั้งนี้เช่นกัน แนะนำโปรแกรมพจานุกรมที่ผมเองติดตามมานาน และใช้มาตลอด  แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ *_^
         เมื่อก่อนชอบหา และสะสมโปรแกรมประเภทพจนานุกรมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ตอนหลังยอมรับว่าตั้งแต่มี google translate ไม่ค่อยได้หาใช้
         สนใจโปรแกรมพจานุกรมภาษาอังกฤษดีๆ สักตัวเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ผู้ผลิต และทำการดาวน์โหลดไปใช้ได้ครับท่าน