• :: Programs free download » โปรแกรมแต่งข้อความ ตัวหนังสือ » Thai Romanization โปรแกรมแปลงตัวอักษรไทยเป็นโรมัน
  Thai Romanization โปรแกรมแปลงตัวอักษรไทยเป็นโรมัน
       Thai Romanization คือโปรแกรมสำหรับแปลงอักษรไทย เป็นอักษรโรมัน เพื่อที่จะให้รู้ว่าภาษาไทยคำนี้ ถ้าเขียนด้วยอักษรโรมัน หรืออักษรที่ใช้ในภาษาอังกฤษนั่นแหล่ะ ต้องสะกดแบบไหน ใช้โปรแกรมนี้สะกดดูได้ครับ ใช้งานง่าย ๆ ไม่ยากเลย อ่านต่อด้านใน...
      เช่น เราต้องการทราบว่า คำว่า นก  ถ้าเขียนด้วยอักษรโรมัน จะสะกดแบบไหน เราก็พิมพ์คำว่า นก เข้าไปในโปรแกรม  โปรแกรมก็จะแปลงออกมาเป็นคำว่า nok นั่นก็หมายความว่า นก ถ้าเขียนด้วยอักษรโรมัน นิยมสะกดด้วยคำว่า nok
       ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ เช่น
  -ใช้ในการสะกดชื่อ นามสกุล เป็นอักษรโรมัน จะได้ถูกต้องตามหลักนิยม
  -ใช้ในการสะกดชื่อโดเมนเนม สำหรับคนที่ต้องการจดโดเมนเนมภาษาไทย แต่ต้องการใช้อักษรโรมัน
  -อื่นๆ อีกมาก ที่เกี่ยวกับการแปลงอักษรไทยเป็นโรมัน
   
       โปรแกรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2546-2547
       เป็นการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งการแปลภาษานี้อาศัย หลักเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง ตามหลักของ ราชบัณฑิตยสถาน โปรแกรม Thai Romanization
       ถ้าใช้ window 7 เวลาเปิดโปรแกรมครั้งแรกอย่าลืม คลิกขวา เลือก Trobleshoot compatibility
   
       หมายเหตุ : อักษรโรมันก็คืออักษรที่ใช้ในภาษาอังกฤษนั่นแหล่ะครับ