• :: Programs free download » โปรแกรมจักการ การศึกษา » รวมโปรแกรมจัดการ การศึกษา
    รวมโปรแกรมจัดการ การศึกษา
         ไปเจอมาเว็บไซต์รวมโปรแกรมเพื่อการศึกษา เช่น ตรวจสอบข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ โปรแกรมสุ่มตัวเลขแบบ บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด ตัดเกรดด้วย Excel โปรแกรมจัดการศึกษา  ดาวน์โหลดไปใช้งานกัน  เจ้าของใจดี แจกฟรี
         โปรดเข้าใจว่าโปรแกรมตามลิงค์ด้านล่างทางเราไม่ได้เป็นผู้อัพโหลด ทางเราเป็นแต่เพียงผู้แนะนำโปรแกรมดี มีประโยชน์  ส่วนเจ้าของผลงานก็คงอยู่ไฟลืแล้ว  และผู้ทำการอัพโหลดขึ้นก็คงอยู่ปรากฏอยู่ในไซต์นั้น
         แต่เราพิจารณาดูแล้ว เชื่อว่าโปรแกรมเหล่านี้ ผู้จัดทำ ทำเพื่อการศึกษา ฟรีแวร์ ทำเพื่อการแบ่งปัน  เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น