• :: Programs free download » โปรแกรมจักการ การศึกษา » ChoiceChecker โปรแกรมตรวจข้อสอบ
  ChoiceChecker โปรแกรมตรวจข้อสอบ
       แนะนำโปรแกรมเพื่อการศึกษา และนำไปบริหารจัดการการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้  การเรียนการสอน ทุกวันนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องใช้ IT  เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ผมชอบโปรแกรมแนวนี้นะครับ มาดูคุณสมบัติกัน
       โปรแกรมตรวจข้อสอบแบบปรนัย หรือเรียกว่า ChoiceChecker เป็นโปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัย หรือแบบ Choice เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจข้อสอบที่รองรับข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก เช่น ก  ข  ค  ง  จ  เหมาะสำหรับ ม.ปลาย ที่มีข้อสอบไม่มากจนเกินไป หรือมากก็ได้ ไปลองดู 
      โปรแกรมนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อลดข้อจำกัดในการตรวจข้อสอบโดยใช้คนนับ ผ่านกระดาษแบบเจาะรูในสมัยก่อน แต่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจนับแทน โดยการใช้งานผ่านการสแกนตัวกระดาษคำตอบด้วยสแกนเนอร์  
       โดยหลักการของการทำข้อสอบจะคล้ายการสอบ Entrance ในสมัยก่อน คือใช้การฝนคำตอบ ซึ่งผู้สอบสามารถฝนคำตอบได้ทั้งปากกาน้ำเงินเข้มและดินสอดำเข้ม 2B
      เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว โปรแกรมจะสามารถเก็บค่าคะแนนและรหัสเป็นไฟล์ Text ได้ทันที สามารถสั่งปริ้นออกมาได้ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการประกาศผลคะแนนสอบได้ทันเวลา  ประหยัดเวลาได้เยอะมาก
      ขอบคุณภาพและข้อมูลบางส่วนจากไทยแวร์ และท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่างนี้