• :: Programs free download » โปรแกรม Office » โปรแกรมบริหารข้อมูลการศึกษาสงฆ์
    โปรแกรมบริหารข้อมูลการศึกษาสงฆ์
         แนะนำ โปรแกรม ProEdrecord  ver.1.00  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยพระมหาจักรัฐิเมธ  ภาเจริญ  เป็นโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ ที่ท่านพัฒนาขึ้นมาเพื่อการศึกษา มีคุณสมบัติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา แล้วแสดงออกมาในรูปแบบกราฟต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด  เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้แตกไฟล์ zip แล้วติดตั้งตามปรกติ มีคู่มือวิธีการใช้งานพร้อม ดูได้ที่ help ไฟล์
     
         ผู้ประสงค์จะใช้งาน เข้าไปอ่านเพิ่มเติม  และดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ผู้จัดทำ ด้านล่าง  ท่านใจดึ ดาวน์โหลดง่าย โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก  มีปัญหาในกาใช้งานโปรแกรมสามารถส่งอีเมล์สอบถามท่านได้