• :: Programs free download » โปรแกรมเกี่ยวกับภาพ » แต่งภาพ เป็นรูปแบบต่าง ๆ ShapeCollage
  แต่งภาพ เป็นรูปแบบต่าง ๆ ShapeCollage
      โปรแกรม ShapeCollage   เป็นโปรแกรมแต่งภาพ ที่ให้เรานำภาพหลายๆ ภาพมารวมกันเป็นรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจ  รูปข้อความ รูปสัตว์น่ารัก รูปแผนที่โลก  หรือรูปแบบอื่นๆ โปรแกรมนี้ให้ใช้งานฟรีในเบื้องต้น  แต่ในระดับเบื้องต้นนี้ ท่านก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายตามต้องการ
   
       ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ download และสามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ แต่งรูปโปรแกรม 
   
  โปรแกรมแต่งภาพ
  รูปแบบต่างๆ สามารถเลือกได้
   
  โปรแกรมแต่งภาพ
  โปรแกรมมีเมนูภาษาไทยด้วย
  ใช้งานง่ายมากๆ