• :: Programs free download » programs free » โปรแกรมดูสภาพอากาศ
  โปรแกรมดูสภาพอากาศ
       Earth Alerts คือโปรแกรมที่ทำให้เราได้ติดตามข่าวสาร รายงานภัยพิบัติตามธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์  โปรแกรม Earth Alerts ได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์แจ้งเตือนภัยจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก จากนั้นโปรแกรม Earth Alerts จะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาสรุปผลรายงานให้ผู้ใช้โปรแกรมนี้ทราบอีกที ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำเนื่องจากว่าอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้  
       โปรแกรม Earth Alerts สามารถใช้ในการแจ้งรายงานแผ่นดินไหว, แจ้งเตือนภัยซึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด, ภัยจากพายุ, ไฟไหม้ป่า, ดินถล่ม,โคลนถล่ม, สภาพอากาศแปรปรวนตามธรรมชาติ, สามารถกำหนดพื้นที่ในการดุได้ โปรแกรมจะมีการรายงานสถานที่เกิดภัย, วันที่และเวลา, และรายงานสถานะการณ์ที่เป็นปัจจุบันด้วย ถ้าเราต้องการทราบสภาพทั่วไปของพื้นที่บางจุด เราก็ยังสามารถระบุลงในโปรแกรมเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่นั้นด้วย
  โปรแกรมดูสภาพอากาศ
       โปรดทราบว่า บางหลายการ หรือหลายรายการ ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์หรือแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่เป็นรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แต่บางรายการเป็นการพยากรณ์หรือคาดเดาล่วงหน้าจากการประมวลผลหรือจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และคาดว่าจะเกิดขึ้นอีก
      
       เราสนับสนุนให้ท่านได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ผู้ผลิต  และสนับสนุนให้ท่านได้ตัดสินใจดาวน์โหลดไปใช้งานที่นั่น  ทางเราเป็นแค่ผู้แนะนำโปรแกรมฟรี มีประโยชน์เท่านั้น