• :: Programs free download » โปรแกรม Office » โปรแกรมสำหรับบริหารฐานข้อมูลคณะสงฆ์
    โปรแกรมสำหรับบริหารฐานข้อมูลคณะสงฆ์
         โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลคณะสงฆ์ เว็บมาสเตอร์จะพยายามหาโปรแกรมที่แปลกและแตกต่างมาแนะนำให้ท่านได้รู้จัก และนี่ก็คือโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลคณะสงฆ์ ซึ่งไม่ค่อยมีคนทำออกมามากนัก  ว่าไปแล้วเว็บมาสเตอร์ก็เพิ่งเคยเห็นและรู้จัก  การใช้งานโปรแกรมนั้น ท่านต้องเข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ผู้จัดทำ
         โปรแกรมนี้ท่านว่า สามาถจัดเก็บข้อมูลของพระสังฆาธิการ ข้อมูลวัด สามารถแยกเลือกตัวข้อมูลได้หลายแบบ เช่น ข้อมูลเขตปกครอง เจ้าคณะ ข้อมูลวัด เป็นต้น สามารถเลือกพืมพ์รายงาน พิมพ์ซองจดหมาย เป็นต้น
          เราแนะนำให้ท่านได้เข้าไปศึกษาข้อ อ่านเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้จัดทำ และตัดสินใจดาวน์โหลดที่นั่น เพราะเพื่อประโยชน์ของท่าน ที่จะได้โปรแกรมที่ใหม่เสมอ และถูกต้องตามเจตนาของผู้จัดทำ