• :: Programs free download » Plug-ins ปลั๊กอิน » พิมพ์ภาษาไทย กับ Adobe Reader
    พิมพ์ภาษาไทย กับ Adobe Reader
        ปลั๊กอินตัวนี้ Adobe Reader X Font Packs - extended languages รู้จักอันสืบเนื่องจากเพื่อนคนหนึ่งของเว็บมาสเตอร์  เข้าไปกรอกฟอร์มออนไลน์ หรือแบบฟอร์ม .PDF แล้วไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้  เว็บมาสเตอร์เลยเข้าไปทดสอบกรอกข้อความดูว่าสามารถทำได้ไหม  ถ้าทำไม่ได้จะได้แจ้งให้ผู้จัดทำได้ทำฟอร์มใหม่ขึ้นมา หรือทำการแก้ไขเสียใหม่

        จากการเข้าไปทำการทดสอบกรอกไฟล์ .PDF ด้วยภาษาไทย ปรากฎว่าโปรแกรม Adobe Reader แจ้งเตือนให้ดาวน์โหลด Adobe Reader X Font Packs - extended languages  พร้อมกับให้ลิงค์ไปที่หน้าดาวน์โหลดปลั๊กอินนี้  เว็บมาสเตอร์อ่านดูนิดหน่อย  จึงเห็นว่าเป็นไฟล์ที่อยู่บนเว็บไซต์ adobe.com เอง และน่าจะปลอดภัย จึงได้ทำการดาวน์โหลด  และติดตั้ง  จึงทำให้สามารถพิมพ์ไฟล์ .PDF ด้วยภาษาไทยได้อย่างสบาย

        เรื่องนี้จึงทำให้ได้ข้อคิดว่า  โปรแกรมอะไรก็ตาม ถ้ามันเตือนขึ้นว่าต้องอัพเดท ควรที่จะอ่าน  ควรที่จะทำความเข้าใจ เพราะอาจจะเป็นประโยชน์กับเรา  อีกอย่าง ควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าโปรแกรมที่ให้เราดาวน์โหลดนั้น อยู่ที่เว็บไหน มาจากเว็บไซต์ไหน  ถ้าเป็นเว็บไซต์ผู้ผลิตเองก็เชื่อใจได้ มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย  แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์แปลกๆ ที่เราไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก  ก็ไม่ควรที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้ง หรือถ้าจะติดตั้งเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ควรที่จะศึกษาข้อมูลจากที่คนอื่นๆ ได้เคยดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานก่อนเรา

        ฉะนั้น ใครที่มีแบบฟอร์ม .PDF  ที่ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ กรอกภาษาไทยได้ ก็ดาวน์โหลด Adobe Reader X Font Packs - extended languages  มาติดตั้งและใช้งานได้