• :: Programs free download » โปรแกรม Office » โปรแกรมแต่งตั้งพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ
    โปรแกรมแต่งตั้งพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ
    โปรแกรมนี้เหมาะอย่างยิ่งกับพระคุณเจ้าที่เป็นพระเลขานุการเจ้าคณะต่างๆ ที่ทำหน้าที่พิมพ์เอกสารการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ โปรแกรมนี้ถูกจัดทำขึ้นมาโดยพระอาจารย์รูปหนึ่ง ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจำทำเอกสารได้มากทีเดียว     เพราะโปรแกรมนี้มีแบบฟอร์มให้ทุกอย่าง เพียงแค่พิมพ์ชื่อและข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของเอกสารลงไป  นอกนั้นโปรแกรมจัดทำให้ทุกอย่าง

         โปรดทราบว่า เราเป็นแต่เพียงผู้แนะนำโปรแกรมดีๆ ที่เราคัดสรรแล้วนำมาเสนอท่าน  เน้นโปรแกรมดีและฟรี  ฉะนั้น กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้จัดทำ และตัดสินใจดาวน์โหลดกันที่นั่นเลย

         ขอบคุณ