• :: Programs free download » programs free » Free Monitor for Google
  Free Monitor for Google
  Free Monitor for Google  คือโปรแกรมสำหรับเช็คว่าเว็บไซต์ของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ เมื่อค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดนี้  ซึ่งโปรแกรมนี้เราสามารถกำหนด URL ได้ กำหนดคีย์เวิร์ดได้  กำหนดประเทศได้  โปรแกรมนี้เป็นฟรีโปรแกรม ซึ่งผู้เขียนแนะนำให้เข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ผู้จัดทำ

  การใช้งานโปรแกรม Free Monitor for Google
  Free Monitor for Google
  เลือกว่าจะเช็คกี่อันดับ  ตามตัวอย่าง  ผู้เขียนเช็คใน 10 อันดับว่าคีย์เวิร์ดที่ผู้เขียนเลิอกจะติด 1 ใน 10 ไหม
  จากนั้นกำหนดประเทศ

  Free Monitor for Google

  ระบุุ URL ที่ต้องการเช็ค
  ระบุคีเวิร์ดที่ต้องการ
  จากนั้นคลิกค้นหา  โปรแกรมก็จะรายงานว่าเว็บเราติดที่เท่าไหร่ของ google ด้วยคีย์นี้
  ตัวอย่างข้างบน
  ผู้เขียนเช็ค URL program-free.com
  ด้วยคีย์เวิร์ด program free
  ติดอันดับที่ 5 ของ google.co.th หรือของประเทศไทย

  ทำเสร็จแล้วเพิ่งรู้ว่าโปรแกรมนี้ซ้ำ เคยแนะนำมาแล้วครับ