• :: Programs free download » Plug-ins ปลั๊กอิน » ทำ galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย ง่ายๆ
  ทำ galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย ง่ายๆ
  ทำ galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาแบบง่ายๆ ไม่ต้องลง Rom ใหม่  ไม่ต้องลบโปรแกรม  แค่ดาวน์โหลดมาแล้วเปิดใช้งานได้ทันที ทำ ทำ galaxy note 3 เครื่องนอกให้เป็นเมนูภาษาไทยได้อย่างสบาย

  galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย
     วิธีทำ galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย  ก็คือการดาวน์โหลด app ที่ชื่อว่า Locale More Pro มาทำการติดตั้ง ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด Locale More Pro ได้จาก play store ของ google เอง

  galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย
  เมื่อติดตั้ง Locale More Pro แล้วก็เปิดขึ้นมา จากนั้นเลือกภาษาที่เราต้องการใช้

  galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย
  galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย
  จริงๆ android ที่ลงกับเครื่องอื่นก็ใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น galaxy note 3

  galaxy note 3 ให้เป็นเมนูภาษาไทย
  ถ้าภาษาไม่เปลี่ยน บางทีท่านต้องเปิดการใช้งาน  Unknown sources ซึ่งอยู่ใน security