• :: Programs free download » โปรแกรมแต่งข้อความ ตัวหนังสือ » Thai spinner rewrite บทความภาษาไทย
  Thai spinner rewrite บทความภาษาไทย
  Thai spinner โปรแกรมช่วย rewrite ปั่น บทความ ภาษาไทย  ง่ายต่อการ rewrite บทความภาษาไทย
  Thai spinner คือ โปรแกรมช่วยสร้าง unique contents ภาษาไทย
  และสามารถช่วยให้ท่าน rewrite บทความภาษาไทย ได้สะดวกสบายมากขึ้น
  ตัวโปรแกรมมีพจนานุกรมคำเหมือน 65,568 คำ เป็นตัวช่วย


  เมื่อ สปินแล้ว จะได้ผลลัพธ์ อ่านรู้เรื่องตั้งแต่ 80 % ขึนไป (ขึ้นอยู่กับความละเอียดของคนใช้งานด้วย)
  (เรื่องของไวยากรณ์ ท่านสามารถควบคุมให้ถูกต้องได้ถึง 100%)
  เข้าไปเยี่ยมชมกระทู้ที่แจกเลยครับ เขาแจกฟรี ๆๆ